Par mums

 • Projekta vadītājs – Andris Opengeims.

  Dzimis Rīgā, 1977.g.17.augustā. Kristietis. Precējies. Sešu bērnu tēvs. 1999.g. beidza Teoloģijas Bībeles skolu, Ozolniekos. 2000.g. Ribņicas Bībeles koledžu. Mācītājs dr.”Atklāsme”Jēkabpilī.

  Viss, kas uz šo mirkli mums ir, ir Dieva dots. Bet mēs Viņam esam atdevuši savas sirdis un dzīvi.
  Mūsu vēlēšanās ir iepazīstināt ar vien vairāk cilvēkus ar Visuvareno Dievu, zemes un debess Radītāju. 

 • Kāpēc “Solis”?

  Studijas “Solis” galvenais uzdevums – palīdzēt cilvēkiem spert pirmo soli pretī Dievam. Soli, kurš no tumsības tos vedīs pretī gaismai. Likt cilvēkiem aizdomāties par dzīvi, par mūžību…
  Mēs ierakstām cilvēku liecības, kā arī organizējam bērnu kristīgās nometnes, lai Evanģēlija vēsts darbotos arī bērnu sirsniņās.