• SOLIS - DIEVA BRĪNUMI CILVĒKU DZĪVĒS!
  • “Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.” Jņ 13:34
  • PATIESAS CILVĒKU LIECĪBAS! Filipiešiem 4:13: ''Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.''

Kontakti

Biedrība “Solis TV”

+371 22327700

solistv@inbox.lv

Esiet laipni aicināti uz draudzes
“Atklāsme” dievkalpojumiem
Jēkabpilī, Slimnīcas ielā 1b
Svētdienās pl. 10:00
Madonā, Raiņa ielā 6
Svētdienās pl. 16:00

Vēlos  ATBALSTĪT

KLIPI (Nometnes, dziesmas)

  • 2 2
    «12