• SOLIS - DIEVA BRĪNUMI CILVĒKU DZĪVĒS!
  • “Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.” Jņ 13:34
  • PATIESAS CILVĒKU LIECĪBAS! Filipiešiem 4:13: ''Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.''

SĀLS

  • 4 4
    «1234