• SOLIS - DIEVA BRĪNUMI CILVĒKU DZĪVĒS!
 • “Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.” Jņ 13:34
 • PATIESAS CILVĒKU LIECĪBAS! Filipiešiem 4:13: ''Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.''

Par mums

 • Projekta vadītājs – Andris Opengeims.

  Dzimis Rīgā, 1977.g.17.augustā. Kristietis. Precējies. Sešu bērnu tēvs. 1999.g. beidza Teoloģijas Bībeles skolu, Ozolniekos. 2000.g. Ribņicas Bībeles koledžu. Mācītājs dr.”Atklāsme”Jēkabpilī.

  Viss, kas uz šo mirkli mums ir, ir Dieva dots. Bet mēs Viņam esam atdevuši savas sirdis un dzīvi.
  Mūsu vēlēšanās ir iepazīstināt ar vien vairāk cilvēkus ar Visuvareno Dievu, zemes un debess Radītāju. 

 • Video operators un montāža: Deniss Bezdelovs

  Tieši tādēļ, nesenā pagātnē, radās šī ideja par studiju, kurā tiktu ierakstītas ticīgu cilvēku liecības. To cilvēku liecības,kuri Dievu pazīst kā savu Tēvu, kā Dziedinātāju, kā Glābēju.
  Projekts “Solis” sāka savu darbu 2014.g.janvārī.

 • Kāpēc “Solis”?

  Studijas “Solis” galvenais uzdevums – palīdzēt cilvēkiem spert pirmo soli pretī Dievam. Soli, kurš no tumsības tos vedīs pretī gaismai. Likt cilvēkiem aizdomāties par dzīvi, par mūžību…
  Mēs ierakstām cilvēku liecības, kā arī organizējam bērnu kristīgās nometnes, lai Evanģēlija vēsts darbotos arī bērnu sirsniņās.