• SOLIS - DIEVA BRĪNUMI CILVĒKU DZĪVĒS!
  • “Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.” Jņ 13:34
  • PATIESAS CILVĒKU LIECĪBAS! Filipiešiem 4:13: ''Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.''

LIECĪBAS

  • Ērti skatīties visus video.
    Lai atvērtu video sarakstu lūdzu spiediet uz video kreisā stūra. 

  • 1 3
    123»