• SOLIS - DIEVA BRĪNUMI CILVĒKU DZĪVĒS!
  • “Es jums dodu jaunu bausli – mīliet cits citu! Kā es esmu mīlējis jūs, tā arī jūs mīliet cits citu.” Jņ 13:34
  • PATIESAS CILVĒKU LIECĪBAS! Filipiešiem 4:13: ''Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.''
  • Kāpēc ''Solis''?

    Studijas “Solis” galvenais uzdevums – palīdzēt cilvēkiem spert pirmo soli pretī Dievam.

    Soli, kurš no tumsības ved pretī gaismai. Lūgt cilvēkiem aizdomāties par dzīvi un mūžību…

  • Ērti skatīties visus tēmas video.
    Lai atvērtu video sarakstu lūdzu spiediet uz video kreisā stūra.